KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RfN 7012.2 (LOCKING ASSEMBLY) HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

Ngày đăng: 01/01/2023

1. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 là gì?

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 có thiết kế mng nht, đc bit thích hp cho các ng dng có không gian hn chế. Ringfeder RfN 7012.2 bù các sai lch dung sai nh và bù các li lp nh. Chúng ni các khong h lp tương đi ln, d lp đt, điu chnh hoc tháo ra, nhưng không t đnh tâm. Phn trung tâm đnh tâm trước thường được yêu cu.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 trong ngành lâm nghip:

Trong các nhà máy công nghip g ca ngành lâm nghip, lĩnh vc chế biến cũng như sn xut các sn phm. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 hoàn toàn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng này đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy khách hàng mà không có thi gian ngng hot đng.
Các nhà máy nghi
n được s dng trong lĩnh vc chế biến g sn xut si cht lượng cao cho MDF, HDF và các tm cách nhit. Theo yêu cu và s hp tác cht ch vi mt nhà sn xut nhà máy ni tiếng, Ringfeder đã thiết kế mt kh
p khóa trc đc bit đáp ng các yêu cu c th ca ng dng đ bù lch trc, điu này là không th thiếu do kh năng điu chnh hướng trc ca máy mài. Hơn na, gii pháp khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 được đc trưng bi tính linh hot xon và xác đnh chính xác ngăn nga s mài mòn quá mc hoc hng hóc ca nhà máy mài, nếu không s gây tăng chi phí cho người s dng.
Máy nghi
n g tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si, sau đó có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln, nguyên liu dng g tròn được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc, và t đó được đưa theo chu kỳ đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này, liên quan đến ti đng rt ln, Ringfeder đã trin khai mt gii pháp kh
p khóa trc toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì. Hai đng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc Ringfeder trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s và đng cơ. cui đu ra, mt khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi an toàn được áp dng. Các loi Ringfeder RfN 7012.2 này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ bù đp sai lch.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm Ringfeder RfN 7012.2 chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
-
Khp khóa trc Ringfeder RfN 7012.2 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca Ringfeder RfN 7012.2 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/