KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7013.0 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 13/02/2023

1. Khp khoá trc Ringfeder RfN 7013.0 là gì?

Khp khoá trc Ringfeder RfN 7013.0 có thiết kế côn đơn vi mt côn t khóa mang li kh năng t đnh tâm tt và đng tâm, cũng như tăng công sut mô-men xon. Mt bích được gia c ti đim gii hn. Điu này ngăn nga s un cong và nâng vòng trong trong quá trình lp đt và do đó đm bo vic tháo g được đm bo. Ringfeder RfN 7013 vn nguyên dng trong quá trình lp ráp và do đó chúng phù hp trong các ng dng có tc đ quay cao hơn.

 

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 trong hp s:

Hp s thuc bt kỳ loi, kích thước và ng dng nào đu đáp ng mt mc đích chung. Chúng phc v cho vic truyn và chuyn đi các chuyn đng và năng lượng dưới dng tc đ, mô-men, hướng quay và lc. Cung cp cho vic trin khai chính xác và đáng tin cy các chc năng này ch yếu là thiết b sut cao, cht lượng hàng đu và các thành phn khp khóa trc được thiết kế t Ringfeder. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 có đ bn cao, không cn bo dưỡng đ lp đt lý tưởng cho trc rng ca h thng và hp s cũng như các phn m rng tương ng đ kết ni linh hot xon ca đng cơ truyn đng và hp s. Các gii pháp ca Ringfeder được thiết kế nht quán trong vic tuân th các yêu cu là la chn ưu tiên ca các nhà sn xut hp s hàng đu trên toàn cu. Trong đó đ chính xác, đ tin cy và hiu qu ti đa là các mc tiêu ưu tiên hàng đu.
ng dng c th ca vic kết ni trc rng vi trc h thng trong trường hp hp s mô-men xon cao ca mt nhà sn xut hàng đu đã đt ra mt yêu cu quan trng sáng to và phc tp. Cung cp đ ph linh hot ca trc đc các kích thước da trên h mét và inch khác nhau thông qua mt h thng trc rng mà không hn chế chc năng và phm vi hot đng ca b truyn so vi các kết ni khp khóa trc Ringfeder thông thường. Vi mc đích này, Ringfeder đã thiết kế mt h thng ng lót mô-đun đc bit cùng vi khách hàng, cho phép to ra kết ni kp ma sát ca các trc vi mt lot các đường kính đánh giá khác nhau và cht lượng b mt thm chí ít được dung np hơn. Tt c điu này cung cp d dàng, các tùy chn nhanh chóng đ lp ráp và tháo g. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 cũng s dng cho biến th h thng này, được sn xut bng các vòng có đ bn cao. Theo cách này, đt được đ bn ti đa và khi được đnh kích thước ti ưu, hot đng hoàn toàn không hao mòn và không cn bo dưỡng.

3. Mua khp khoá trc Ringfeder RfN 7013.0 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khoá trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khoá trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khoá trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khoá trc Ringfeder RfN 7013.0 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa trc Ringfeder theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/