KHỚP KHÓA TRỤC THÉP MAV 2005 (STAINLESS STEEL) SỬ DỤNG VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 31/08/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc thép MAV 2005:

Khp khóa trc thép MAV 2005 là thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác nhau. MAV 2005 rt phù hp đ truyn momen xon t 300Nm đến 2.488.000Nm, dành cho đường kính trc đa dng t 18mm đến 1000mm. Ti lc đy và ti trng hướng tâm riêng bit hoc đng thi, t tháo ri, không di chuyn dc trc, khóa cht trc, chu được lc siết vít cao. Được s dng đin hình trong kết ni trc vi bánh răng truyn đng.

Khp khóa trc thép cung cp mt kết ni ma sát không cn rãnh then, siết cht trc và không có phn ng git ngược gia trc thiết b và trc rng (hub) như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto và nhiu loi khác. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các b mt tiếp xúc ca trc và trc rng (hub). Trong điu kin nhit đ cao, MAV 2005 to áp lc hướng tâm cao lên trc và trc rng.

2. Khp khóa trc thép MAV 2005 được s dng vào máy móc y tế:

Khp khóa trc thép MAV 2005 được s dng đ kết ni các trc vi nhau, bánh xích, cu to bánh răng, ròng rc và dây curoa khớp trống trong nhiu ng dng.
MAV 2005 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.

- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:

Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi MAV được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các thiết b MAV 2005 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.

- Sn phm khp khóa trc thép MAV 2005 cho đường kính trc ti thiu:

Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, MAV đã thiết kế mt sn phm MAV 2005 dành cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp khp khóa trc thép có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.

- Khp khóa trc thép MAV 2005 có hiu sut cao cho công ngh y tế:

Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, MAV cung cp nhiu gii pháp thiết b khp khóa MAV 2005 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các thiết b khp khóa trc thép cht lượng hàng đu như các b phn khóa và khp khóa cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.
Ti Vit Nam, ngành công nghip đang càng ngày càng phát trin. Nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc tăng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác với MAV tr thành nhà phân phi các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á. MAV 2005 là mt s la chn cn thiết đ ng dng vào máy móc y tế.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
-
Email: info@dhp-corp.com.vn
Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/