KHỚP KHÓA TRỤC THÉP MAV 5061 (STAINLESS STEEL) ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHUỖI MÁY ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

Ngày đăng: 18/10/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc thép MAV 5061:

Khp khóa trc thép MAV 5061 nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,.. không b trượt khi trc. MAV 5061 bn thép không g này cung cp mt kết ni không cn then cài, cht khóa gia trc dn và khi hot đng gn ngoài như bánh răng, ròng rc, trc cam, đòn by, khi quay rotor, cánh qut, và nhng thiết b khác.

 

Khp khóa trục thích hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc, mô-men un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc t hp. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gi các mt tiếp xúc ca trc rng (hub) và trc. Trong điu kin nhit đ cao, to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng.

2. ng dng khp khóa trc thép MAV 5061 vào chui máy đóng gói thực phẩm:

Bn gc cht lượng cao t công ty dn đu th trường thế gii: khp khóa trc thép MAV 5061 có hình dng mt bích, kết ni trc vi trc có khóa ma sát và là gii pháp thay thế mnh m đáng tin cy hơn cho các kết ni co, nêm, rãnh then hoc đa giác thông thường. Ngược li vi các thiết b khóa bên trong, ví d: các khp khóa, áp lc được áp dng t bên ngoài vào trc rng hoc trc, do đó to ra mt kết ni hoàn toàn không có phn ng d di, có ma sát gia trc và trc.
Do đó, thi
ết b bóp trc li không nm trong đường dn ti. Thay vào đó, mô-men xon được truyn theo cách khóa lc ti b mt liên kết gia trc và trc không có phn t trung gian khp khóa trc thép MAV 5061 cũng thuyết phc thông qua vic hoàn toàn không b mài mòn và bo dưỡng, d dàng lp ráp và tháo d cũng như kh năng chng chu xon và đng tâm xen k. Tùy thuc vào yêu cu c th ca khách hàng, thiết b bóp trc ca chúng tôi có sn trong các biến th đc bit tiêu chun đã được chng minh và phát trin đc bit, trong thiết kế hai và ba phn cũng như bng thép không g. Ngoài mômen và ti trng un, còn có th truyn ti trng hướng trc và ti trng hướng tâm.

- Kh năng chng li cht ty ra mnh m ca thiết b khp  khóa trc thép MAV 5061:
Cng tác cht ch vi nhà sn xut hp s hàng đu toàn cu, MAV đã phát trin mt thiết b MAV 5061 có kh năng chng li s biến dng do cht ty ra gây ra, kết ni trc rng ca hp s vi trc đu ra ca băng ti được s dng trong sn xut đ ung. Bng cách chn vt liu phù hp và s dng các vít đc bit, kết ni kp đc bit này đã được ti ưu hóa đ đáp ng các yêu cu v đ n đnh cao cũng như các yêu cu v vô trùng và v sinh c th.
Trên cùng m
t không gian lp đt, thiết b bóp trc gi đm bo truyn mô-men xon cao hơn liên tc so vi thiết kế tiêu chun ca thép thông thường - nhm mang li s hài lòng ti đa cho người s dng.

- Hoàn ho khi khp khóa trc thép MAV 5061 được bo trì và cài đt:
Khp khóa trc thép MAV 5061 có kh năng chng chu cao ca chúng tôi có th được thiết kế đc bit đ ng dng trong các nhà máy và máy móc ca ngành công nghip thc phm và đ ung, mang li s liên tc và đ tin cy ti đa cho các quy trình sn xut ca bn. Cho dù chúng tôi đang đ cp đến hiu sut cao nht quán và kh năng chng chu cao hay các nhim v lp ráp và tháo g được đơn gin hóa - chi phí và công vic bo trì và dch v tn nhiu công sc được gim thiu và do đó, ngăn chn thi gian ngng sn xut không mong mun. Ngay c khi các li vn hành có th xy ra trong quá trình v sinh, vn đm bo hot đng hoàn ho ca các sn phm MAV.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa chính hãng đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm sn phm MAV 5061 t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc khác đ s dng trong chui máy đóng gói thc ăn đ ung.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/