LÀM SAO ĐỂ LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7006 (LOOCKING ASSEMBLY)?

Ngày đăng: 20/09/2022

1. Khái nim khp khóa trc Ringfeder RfN 7006:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7006( Locking Assembly) là thiết b trung gian kết ni gia motor + hp s + trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln.

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7006:

- T đnh tâm
- Không có d
ch chuyn trc
- Đ
ường kính bên trong d : 19-400 mm
- Đ
ường kính ngoài D : 47-495 mm
- Chi
u dài tng th L : 34-138 mm
- Mô-men xo
n T : 270-375,945 Nm
- Kh
p khoá trc Ringfeder RfN 7006 có cu to rt chi tiết giúp thiết b d dàng, chc chn và an toàn mà không lo b trượt do to thành lc ma sát đ mnh. Đm bo hot đng trơn tru và tăng tui th ca các khp. H tr nhp nhàng, d dàng gia các b phn khp ni và trc.
- S
dch chuyn dc trc trong quá trình lp đt kh
p khóa trc b đo ngược. Đ đng tâm được đánh giá là tuyt vi vì khp khóa rt d đ tháo lp. Chi tiết đường kính ngoài ca mt bích ngăn chn s chuyn đng dc trc.
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7006 có tc đ quay cao ca thiết b vn gi nguyên hình dng trong quá trình lp ráp, do đó chúng phù hp trong các ng dng có tc đ quay cao. Vi thiết kế đc bit giúp sn phm có ti trng xuyên tâm cao, đ bn vt liu ca khp khóa trc đc bit phù hp cho các ng dng có ti trng xuyên tâm cao vì cht liu và kh năng chng g sét hoàn ho.

3. Cách lp đt khp khóa trc Ringfeder RfN 7006:

Các b phn máy quay có th làm b thương người vn hành và nhân viên bo dưỡng! Vì vy hãy:
- T
t biến tn trước khi lp ráp. Bo v máy khi vic vô tình bt lên.
- G
n tt c các np và thiết b bo v trước khi bt máy.
Các s
n phm Ringfeder ch có th được lp bi nhân viên chuyên môn và cho các ng dng phù hp.

* Chú ý:
Vui lòng đc k các hướng dn này.
Trong tr
ường hp vi phm các ghi chú này, tt c các yêu cu v trách nhim pháp lý s tr nên vô hiu.
Ringfeder Power Transmission có quy
n thay đi k thut đ ci tiến sn phm.
Các kh
p khóa trc Ringfeder được ci tiến mi nht cho đến thi kỳ hin ti.
Trong tr
ường hp có vn đ hoc thc mc, nhân viên k thut và dch v ca chúng tôi luôn sn sàng h tr bn. Xem phn ni dung ca các hướng dn này đ biết thông tin liên h tương ng.

4. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7006 chính hãng đâu?

- Đi Hng Phát là đi din y quyn chính thc phân phi Ringfeder RfN 7006 ti Vit nam và khu vc Đông Nam Á
- H
p tác vi Ringfeder Germany là mt trong nhng la chn hàng đu ca Đi Hng Phát vì đây là mt trong nhng nhà sn xut thiết b truyn đng ni tiếng nht thế gii. Ringfeder là mt công ty ca Đc, được thành lp t năm 1922 bi ngài Ernst Kreissig - k sư hàng đu ca Waggonfabrik A.G., Uerdingen.
- Th
ương hiu Ringfeder phát trin mnh m và ni tiếng ti Đc v các thiết b khóa, gii pháp gim chn và h thng khp ni vượt tri cho nhng yêu cu kht khe nht trong nhiu ngành công nghip trên toàn thế gii. Gn 100 năm sn xut chuyên nghip trong ngành truyn đng và gim xóc, Ringfeder s hu kinh nghim, bí quyết và k thut vượt tri trong vic cung cp sn phm và dch v hng nht cho khách hàng.
- Giá tr
ct lõi ca Ringfeder và Đi Hng Phát là cùng hướng đến mc tiêu đem li gii pháp ti ưu cho khách hàng toàn cu nói chung và khách hàng Vit Nam nói riêng. Điu đó đã thúc đy hai bên tiến đến tha thun hp tác công nhn Đi Hng Phát tr thành đi lý y quyn chính hãng ca Ringfeder ti Vit Nam năm 2015.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/