LÀM SAO ĐỂ LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7110 (LOCKING ASSEMBLY)?

Ngày đăng: 29/10/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc Ringfeder RfN 7110:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7110 là mt khp khóa có kích thước nh gn, t đnh tâm mà không b dch chuyn dc trc. Vít khóa nm ngoài khu vc kép, áp sut thp giúp ti ưu cho hub mng và không gian hp. Phù hp cho vic bo trì d dàng, tiết kim thi gian giúp bo v máy móc, khp ni, kéo dài thi gian s dng.

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7110:

- T đnh tâm
- Không có d
ch chuyn trc
- Áp su
t b mt thp
- Đ
ường kính bên trong d : 8-130 mm
- Đ
ường kính ngoài D : 15-165 mm
- Chi
u dài tng th L : 28-139 mm
- Mô-men xo
n T : 30-23.700 Nm

3. Tính năng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7110:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7110 được sn xut theo tiêu chun cht lượng cao nht. Chúng thích hp đ vn chính xác tt c các loi trc, ví d như bánh răng có răng, bánh xe chy và nhông xích, đòn by, đĩa, đai và đĩa phanh, bánh răng trượtrên trc gn vi trc. Bng cách siết cht các vít kp, các vòng trong và vòng ngoài t ép lên b mt tiếp xúc ca các thành phn được kết ni. Do đó, to ra kết ni ép phù hp vi ma sát. Điu này cho phép không ch các mô-men xon cao nht mà còn truyn ti trng hướng trc và xuyên tâm mt cách đáng tin cy. Khp khóa trc này là gii pháp thay thế vượt tri cho các kết ni rãnh then hoc đa giác thông thường và mang li đ đng tâm vượt tri và kh năng chng xon luân phiên.

4. Cách lp đt khp khóa trc Ringfeder RfN 7110:

- Đm bo rng các vít khóa, vòng, trc và b mt tiếp xúc vi trc được sch s và được bôi du nh, và tt c các khe h ca vòng đm đu được căn chnh.
- N
i lng tt c các vít ti thiu 2 vòng và chuyn ít nht 2 vít sang ren đy phn np chp đ tháo côn đ d dàng lp kh
p khóa trc.
- Sau khi l
p đt khp khóa, di chuyn các vít khóa được s dng đ tách các vòng đm.
- Dùng tay si
ết cht các vít khóa và xác nhn rng phn np chp song song và tiếp xúc hoàn toàn vi mt ca b phn được gn vào trc.
- S
dng c lê và đt nó cao hơn khong 5% so vi mô-men xon được ch đnh (Ma). Mô-men xon vít theo hình ch thp, ch s dng 1/4 vòng trong nhiu ln cho đến khi không th đt được 1/4 vòng na.
- V
n áp dng to mô-men xon vượt mc cho 1-2 đường chuyn na. Điu này là cn thiết đ bù cho s giãn ra liên quan đến h thng ca các vít khóa vì vic siết cht mt vít nht đnh s luôn làm giãn các vít lin k. To lượng vượt mc s cn thiết đ đt được mô-men xon tht cht quy đnh.
- Đ
t li c lê mô-men xon v mô-men xon đã ch đnh (Ma) và kim tra tt c các vít khóa. Không được vn vít ti thi đim này, nếu không hãy lp li cho thêm 1 hoc 2 ln na. Không cn thiết phi kim tra li mô-men sau khi thiết b đã hot đng.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/