NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KHỚP KHÓA TRỤC THÉP MAV 2005 (STAINLESS STEEL)

Ngày đăng: 04/09/2022

1. Khp khóa trc thép MAV 2005 là gì?

Khp khóa trc thép MAV 2005 thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s, trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít là được, mnh m và đm bo không lo b trượt, có kh năng t đnh tâm.

2. Đc đim ca khp khóa trc thép MAV 2005:

- Đường kính bên trong d: 18-120 mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 47-165 mm.
- Chi
u dài tng th L: 26-45 mm.
- Mô-men xo
n T: 150-7.900 Nm.
- Tải
 trung bình
- Không t
đnh tâm, không t khóa (t gii phóng)
- C
đnh v trí trung tâm trc trong quá trình siết cht
- Hai vòng đ
y vi thiết kế côn kép
- Kích th
ước trc thp
- Dung sai: tr
c h7-h11; l khoan trung tâm H7-H11
- B
mt hoàn thin ca trc và l khoan tâm Ra <3.2µm

3. Chc năng ca khp khóa trc thép MAV 2005:

Khp khóa trc thép cung cp mt kết ni ma sát không cn rãnh then, siết cht trc và không có phn ng git ngược gia trc thiết b và trc rng (hub) như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto và nhiu loi khác. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các b mt tiếp xúc ca trc và trc rng (hub). Trong điu kin nhit đ cao, MAV 2005 to áp lc hướng tâm cao lên trc và trc rng.

4. Li ích khi mua khp khóa trc thép MAV 2005 ti Đi Hng Phát:

- Mua sn phm khp khóa trc thép chính hãng.
- Công ty s
bo v ri ro ca bn, chng li hàng gi.
- Đ
ược cung cp đy đ chng t CO/CQ các sn phm kh
p khóa trc thép cho quý khách.
- S
n phm kh
p khóa trc thép luôn có sn trong kho, giúp đm bo giao hàng nhanh chóng.
- Đ
ược cung cp bn v k thut sn phm cho khách hàng (khi có yêu cu).
- Luôn có đ
i ngũ chuyên viên k thut nghip v cao h tr tn tâm.
- Khách hàng luôn đ
ược công ty tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách.
- Cung c
p Catalogue chính hãng cho các sn phm kh
p khóa trc thép.
- Khi mua s
n phm, khách hàng được min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước theo yêu cu.
- D
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách gim thiu thi gian ngng máy.
- Ngoài ra, công ty còn có x
ưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/