THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 2008 SPLIT, HC, HT (SHRINK DISC STANDARD SPLIT, HC, HT) SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 11/09/2022

1. Mt s đc đim ca thiết b bóp trc MAV 2008 Split, HC, HT:

Thiết b bóp trc MAV 2008 được cung cp trong phiên bn Split bao gm hai vòng bên trong b chia ct, mt vòng ngoài phía trước có l thông, mt vòng ngoài phía sau có l ren và hai vòng ch O. Còn HCHT bao gm mt vòng bên trong tách ri, mt vòng ngoài phía trước có l thông hoc vòng ngoài phía sau có l ren và mt O-Ring làm bng cao su. Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc và mô-men un, riêng bit hoc t hp.

MAV 2008 Split, HC, HT được lp vào đường kính ngoài ca hub, được lp vào trc. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các mt tiếp xúc ca trc và trục rỗng. Trong điu kin nhit đ cao, thiết b bóp trc to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 2008 Split, HC, HT trong sn xut và chế biến g:

- Thiết bị bóp trục MAV 2008 Split, HC, HT trong sản xuất và chế biến gỗ:

Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, MAV 2008 Made in Italy được s dng rt ph biến. Các thiết b bóp trnày mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
MAV 2008 Split, HC, HT
 vi mt bích cht lượng cao ca MAV luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không phi ngng hot đng.

- Hệ thống kháng và bảo trì của thiết bị bóp trục MAV 2008 Split, HC, HT:

Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. MAV đã trin khai gii pháp MAV 2008 Split, HC, HT toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng thiết b bóp trc đàn hi ca dòng MAV trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng MAV 2008 Split, HC, HT  vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi thiết b bóp trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/