THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4061 (SHRINK DISCS) HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

Ngày đăng: 25/12/2022

1. Tìm hiu vai trò ca thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 trong công nghip:

Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 có thiết kế gm mt hoc hai vòng đy vi các l hình côn và mt vòng bên trong hình côn kết hp. Bng cách siết cht các vít khóa, các vòng đy được kéo li vi nhau đ nén vòng trong và to áp lc ra bên ngoài đ kp vào trc. Thiết b bóp trc Ringfeder phù hp đ c đnh tt c các loi moayơ vào trc và trc. Thay thế các thiết b bóp trc truyn thng. Có th đt được các giá tr truyn đng cao và bng cách thay đi mô-men xon siết vít, thiết b bóp trc này có th được điu chnh theo thông s k thut thiết kế.

 

2. ng dng ca thiết b bóp trc ringfeder RfN 4061 trong ngành lâm nghip:

Trong các nhà máy công nghip g ca ngành lâm nghip, lĩnh vc chế biến cũng như sn xut các sn phm. Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 hoàn toàn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng này đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy khách hàng mà không có thi gian ngng hot đng.
Các nhà máy nghi
n được s dng trong lĩnh vc chế biến g sn xut si cht lượng cao cho MDF, HDF và các tm cách nhit. Theo yêu cu và s hp tác cht ch vi mt nhà sn xut nhà máy ni tiếng, Ringfeder đã thiết kế mt thi
ết b bóp trc đc bit đáp ng các yêu cu c th ca ng dng đ bù lch trc, điu này là không th thiếu do kh năng điu chnh hướng trc ca máy mài. Hơn na, gii pháp thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 được đc trưng bi tính linh hot xon và xác đnh chính xác ngăn nga s mài mòn quá mc hoc hng hóc ca nhà máy mài, nếu không s gây tăng chi phí cho người s dng.
Máy nghi
n g tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si, sau đó có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln, nguyên liu dng g tròn được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc, và t đó được đưa theo chu kỳ đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này, liên quan đến ti đng rt ln, Ringfeder đã trin khai mt gii pháp thi
ết b bóp trc toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì. Hai đng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s và đng cơ. cui đu ra, mt thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi an toàn được áp dng. Các loi Ringfeder RfN 4061 này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ bù đp sai lch.

3. Nên mua thiết b bóp trc ringfeder RfN 4061 đâu chính hãng và uy tín?

Ringfeder là mt thương hiu ni tiếng ti Đc v lĩnh vc sn xut thiết b truyn đng cho khu vc Châu Âu và toàn thế gii. Vi nhiu năm kinh nghim, hướng đến mc tiêu đem li nhng sn phm có giá tr và cht lượng cao cho khách hàng, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder tr thành đi din y quyn phân phi các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% ti Vit Nam và toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua thiết b bóp trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v thi
ết b bóp trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Thi
ết b bóp trc Ringfeder RfN 4061 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca Ringfeder RfN 4061 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/