THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4073 (SHRINK DISCS) ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH HÓA HỌC

Ngày đăng: 16/12/2022

1. Vai trò ca thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 trong công nghip:

Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 có mt thiết kế rt nh gn vi giá tr quán tính thp. Lý tưởng cho các ng dng có yêu cu gim v giá tr truyn đng hoc ti trng đng rt thp và không ti. Lc ti trước có th được đt nhm mc tiêu theo nhu cu ca ng dng có liên quan. Ringfeder RfN 4073 phù hp đ c đnh tt c các loi moayơ vào trc và trc rỗng. Thay thế các thiết b bóp trc truyn thng, chìa khóa và các kết ni đa giác.

 

2. ng dng ca thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 trong ngành hóa hc:

Các lĩnh vc công nghip ni tiếng nht thế gii ví d như nha, ô tô, cơ khí chế to và công nghip thc phm ph thuc nhiu vào nguyên liu ca nhà cung cp hóa cht. Theo đó, ngành công nghip hóa cht đóng mt vai trò quan trng, ưu tiên hàng đu ca nó là tránh chi phí và thi gian ngng cung cp nghiêm trng, đt được hiu qu quy trình ti đa cũng như duy trì các tiêu chun an toàn nghiêm ngt nht. Là đi tác h thng, Ringfeder h tr người dùng t lĩnh vc hóa cht trên toàn thế gii vi các thành phn truyn đng và gim chn, đáp ng các tiêu chun chc năng và sc đ kháng cao nht trong môi trường nhit đ khc nghit, bi bn và áp sut nng cũng như các cht xâm thc. Cho dù khách hàng yêu cu các gii pháp h thng thông minh hay cá nhân c th cao. Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 hoàn toàn phù hp cho các mc đích s dng đa dng ca lĩnh vc công nghip trong ngành hóa hc và tùy thuc vào ng dng, cũng da trên các vt liu đc bit và quy trình sn xut c th.

3. Mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua thiết b bóp trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đy đ chng t CO/CQ do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có sn đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn sn sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đi Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đi Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca thiết b bóp trc Ringfeder theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có dch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đi Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/