THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER (SHRINK DISCS) GIÚP TUABIN GIÓ TRUYỀN MÔ-MEN XOẮN CAO

Ngày đăng: 03/11/2022

Northern Power Systems là nhà sn xut tuabin gió ln nht ca Hoa Kỳ. H cn mt thiết b thiết b bóp trc Ringfeder đáng tin cy cho h thng. Trước đây, h đã th các loi khp khóa có rãnh then khác nhau, nhưng nhn thy rng các phương pháp kết ni này quá đt và to ra đim yếu trong kết ni trc.

1. Ưu đim ca thiết b bóp trc Ringfeder:

Thiết b bóp trc là phương pháp hin đi đ to ra s phù hp co cơ. Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4091 và Rfn 4071 ca chúng tôi cung cp nhiu li thế hơn so vi các khóa trc có rãnh bao gm các trc nh hơn và nh hơn, ít chi phí hơn và d bo trì.
Chúng bao gm mt hoc hai vòng đy vi các l nh và mt vòng bên trong hình côn giao phi. Bng cách siết cht các vít khóa, các vòng đy được kéo li vi nhau, nén vòng trong và to áp lc lên bên ngoài ca trc, kp nó vào trc.
Ngoài ra, khi s dng khóa hoc spline các b phn phi được căn chnh chính xác. Vi thiết b bóp trc, không cn mc đ chính xác đó.

2. Đc tính k thut ca thiết b bóp trc Ringfeder:

Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4091RfN 4071 ca hãng bo mt tt c các loi trng tâm vào trc, thay thế thiết b bóp trc truyn thng, khóa và kết ni đa giác, trc có hình chóp.
Mt s tính năng k thut bao gm:
- Đ tin cy ti đa.
- Mt chiếc nhn bên trong có rãnh.
- D dàng thay thế, lp đt và tháo g.
- Kh năng b nhim bn thp.
Gi đây, công ty Northern Power Systems s dng thiết b bóp trc Ringfeder cho các tuabin gió 60 và 100 kilowatt đ truyn mô-men xon cao hơn các trc then cht tiêu chun. Vy đây là thiết b bóp trc tr thành mt la chn lý tưởng cho tubin gió.

3. Mua thiết b bóp trc Ringfeder đâu chính hãng?

Ringfeder là mt thương hiu ni tiếng ti Đc v lĩnh vc sn xut thiết b truyn đng cho khu vc Châu Âu và toàn thế gii. Vi nhiu năm kinh nghim, hướng đến mc tiêu đem li nhng sn phm có giá tr và cht lượng cao cho khách hàng, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder tr thành đi lý y quyn phân phi các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% ti Vit Nam và toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua thiết b bóp trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đy đ chng t CO/CQ v thiết b bóp trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Sn phm luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có sn đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn sn sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đi Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đi Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca khp ni theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có dch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đi Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.khopkhoatruc.com/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.daihongphat.asia/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/