ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC MAV 1061 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 15/09/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 1061:

Khp khóa trc MAV 1061 có ti trung bình, không b trượt trc, có kh năng đnh tâm và t khóa. V trí ca trc rng được c đnh trong quá trính siết cht li, được thiết kế côn đơn và có dung sai trc (H8); l trc rng (H8). B mt hoàn thin ca trc và trc rng Ra <3,2 μm. Vòng trong và vòng ngoài có rãnh vi các phn đy ra tích hp, có b vít lp đu cm.

Khp khóa trc không ch có kh năng truyn mô-men xon bn b mà còn truyn c lc dc và lc ngang cũng như lc mô-men. Mt t hp khóa trc có th truyn các mô-men xon cao hơn đáng k, do đó cho phép k thut ca các trc mng hơn và ngn hơn nhiu.
Nh
có lc ma sát ln, MAV 1061 siết cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít. Thiết b có kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,... không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

2. ng dng ca thiết b khp khóa trc MAV 1061 dành cho bơm công nghip:

T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào thiết b khp khóa trc MAV 1061 có hiu sut cao được thiết kế bi MAV. Các yêu cu chính trong lĩnh vc ng dng này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt và loi b d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, thiết b khp khóa trc MAV 1061 không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng. 
Đ
cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, thiết b khp khóa trc MAV 1061 không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, thiết b MAV 1061 này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun MAV m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các đĩa thu nh hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn ca khp khóa trc có cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đ
i vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca thiết b khp khóa trc MAV 1061 n đnh và bn, MAV  đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.  

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu MAV. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa trc đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa trc MAV 1061 t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong lĩnh vc bơm công nghip.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/