ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC MAV 1062 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 17/09/2022

1. Mt s đc đim cơ bn ca khp khóa trc MAV 1062:

Khp khóa trc MAV 1062 cung cp mt kết ni ma sát siết cht trc không cn rãnh then, và không có phn ng git ngược gi trc thiết b và trc rng như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto. Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc, mô-men un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc t hp.

Ti trng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát trên các mt lp ghép ca trc rng và trc thiết b.
Trong đi
u kin nhit đ cao, kh
p khóa trc MAV 1062 to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng. Thiết b d tháo và lp giúp các khe trong các vòng đu được căn chnh. Quá trình đóng khóa trc có s dch chuyn trc đi vi trc thiết b.

2. ng dng khp khóa trc MAV 1062 trong hp s công nghip:

- Các thách thc:

Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính 750 mm. Đi vi đường kính trc là 750 mm, khp khóa trc MAV 1062 tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.

- Nguyên tc chc năng ca khp khóa trc MAV 1062:

Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng.

- Gii pháp và sn xut:

Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut ca MAV 1062 an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut, hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gii pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng khp khóa trc MAV 1062. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b bóp trc đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.

Đi Hng Phát chúng tôi đã tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là kích thước ln hơn ca dòng MAV 1062.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw

- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/