ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC MAV 2500 (LOCKING ASSEMBLY) VÀO HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 29/09/2022

1. Sơ lược v mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 2500:

Khp khóa trc MAV 2500 cung cp mt kết ni không cn then gia trc dn và khi hot đng gn ngoài như: bánh răng, ròng rc, trc cam, đòn by, khi quay rotor, cánh qut, và nhng thiết b khác. Rt phù hp đ truyn mô-men xon, ti lc đy, mô-men un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc đng thi.

MAV 2500 được cung cp sn sàng đ lp đt giúp đm bo không có ren phía sau. Công sut mô-men xon ca khp khóa da trên h s ma sát m = 0,12 đi vi trc vít, côn, vùng tiếp xúc trc và trc được bôi du nh.

2. ng dng khp khóa trc MAV 2500 vào hp s công nghip:

- Các thách thc:
Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính 390 mm. Đi vi đường kính trc là 390 mm, khp khóa trc MAV 2500 tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.
- Nguyên t
c chc năng ca kh
p khóa trc MAV 2500:
Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng.
- Gi
i pháp và sn xut:

Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut ca MAV 2500 an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gi
i pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng kh
p khóa trc MAV 2500. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b bóp trc đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.

Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là kích thước ln hơn ca dòng MAV 2500.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
-
Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en