ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7005 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 18/09/2022

1. Đặc điểm của khp khóa trc Ringfeder RfN 7005 :

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7005 hay còn gi là khp khóa trc côn, khóa đu trc, b khóa trc côn là loi khóa ma sát, khoá cht trc và thiết b vi nhau đơn gin, cht ch và chắc chắn mà không lo b trượt nh lc ma sát ln.

Khp khóa trc có tính năng siết cht các vít kp, vòng trong và ngoài t ép lên b mt lắp ghép ca các thành phn được lp. Vì vậy, thiết bị to ra s kết ni ma sát phù hp.
Không ch
cho phép các mô-men xon hot đng cao mà còn truyn ti trng hướng trc và xuyên tâm cũng như un cong mt cách n đnh. Phù hp thay thế vượt tri cho các kết ni cơ, mm và còn cung cp đ đng tâm cao và kh năng chng xon luân phiên.
Có đ
mô-men xon cao, khóa cht trc và thiết b vi nhau mnh m nh lc ma sát. Nên kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7005 thích hp dùng trong ngành công nghip nng như máy nghin, máy nâng.
Ringfeder RfN 7005 t
đnh tâm, có rãnh cho phép mô-men xon cao. Trong quá trình lp ráp, mt s dch chuyn dc trc nh ca trc s xy ra. Các vòng đy phía trước và phía sau được gii phóng riêng bit thông qua các b phn gii phóng.

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder RfN 7005 trong sn xut và chế biến g:

- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7005 trong sn xut và chế biến g:

Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, Ringfeder là thương hiu đến t Đc và được s dng rt ph biến. Các khp khóa trc này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
Ringfeder Rfn 7005 vi mt bích cht lượng cao ca Ringfeder luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không cần lo về tốn kém do ngng máy.

- H thng kháng và bo trì tt ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7005:

Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. Ringfeder đã trin khai gii pháp Ringfeder RfN 7005 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc đàn hi ca dòng Ringfeder trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng Ringfeder RfN 7005 vi đĩa phanh tích hp phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.


Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw

- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com