ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7012 SST (STAINLESS STEEL) TRONG BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 28/09/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7012 STT:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7012 SST được thiết kế bng thép không g có kích thước mng, phù hp cho các ng dng có không gian hn chế. Ringfeder RfN 7012 SST không g bù sai lch dung sai nh và bù các li lp nh. Các phương pháp x lý nhit đ phù hp vi crosspress và vic lp đt được loi b. Khớp khóa trc có th bao ph mt khe h phù hp ln.

Trong quá trình siết cht, các b mt chc năng ca thiết b và kết ni được ép vào nhau to ra áp sut b mt không cho phép cn bn xâm nhp.
Vít khóa có th
được thay đi to ra s tương ng trong các giá tr truyn. Ringfeder RfN 7012 SST có th được siết cht và nh ra nhiu ln.

2. ng dng ca thiết b khp khóa trc Ringfeder RfN 7012 SST dành cho bơm công nghip:

T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào thiết b khp khóa trc Ringfeder RfN 7012 SST có hiu sut cao được thiết kế bi Ringfeder. Các yêu cu chính trong lĩnh vc ng dng này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt và loi b d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, sn phm Ringfeder RfN 7012 SST không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng. 
Đ
cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7012 SST không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, Ringfeder RfN 7012 SST này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun Ringfeder m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các đĩa thu nh hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn ca khp khóa trc có cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đ
i vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca thiết b Ringfeder RfN 7012 SST n đnh và bn, Ringfeder  đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.  

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu Ringfeder. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa trc Ringfeder RfN 7012 SST t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc khác trong lĩnh vc bơm công nghip.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/