ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015 (BENDING LOADS) VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 12/10/2022

1. Mt s đc đim cơ bn cn biết ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7015:

Được thiết kế cho ng dng ti trng un cao như khóa pully băng ti, bng cách cung cp áp lc b mt thp hơn đ gim áp sut lên trc. Ringferder RfN 7015 dùng cho ng dng yêu cu có ti trng un cao, kh năng đnh tâm tt.

 

Khp khóa trc giúp truyn các mô-men xon và lc dc trc ti đa vi các yêu cu đc bit v đ đng tâm, chu được mô-men un, gim áp lc b mt tiếp xúc gia trc- trc rng.
Ch
u được ti un và ti trng xuyên tâm - ti kết hp. Có hiu sut và tui th dài giúp gim thiu thi gian chết máy.

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder RfN 7015 vào máy móc y tế:

Sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7015 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.
- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:
Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi Ringfeder được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các sn phm Ringfeder RfN 7015 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015 cho đường kính trc ti thiu:
Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, Ringfeder đã thiết kế mt sn phm Ringfeder RfN 7015 nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp Ringfeder RfN 7015 có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015 cho hiu sut cao cho công ngh y tế:
Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, Ringfeder cung cp nhiu gii pháp Ringfeder RfN 7015 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các khp khóa cht lượng hàng đu như các b phn khóa và cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa trc chính hãng đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa trc Ringfeder RfN 7015 t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b khác đ s dng vào máy móc y tế.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/