ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 3008 (SHRINK DISC STANDARD) VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 04/09/2022

1. Mt s đc đim cơ bn ca thiết b bóp trc MAV 3008

Là thiết b khóa bên ngoài đ kết ni trc rng vi trc thiết b. Các vòi t gii phóng và vít đã được bôi trơn. MAV 3008 là dòng tiêu chun có tải trung bình và dung sai ca trc và l trc. Vòng trong có rãnh ca thiết b có ren đy tích hp trong khi vòng ngoài có b vít np hình lc giác. Hơn na, thiết b có đường kính ngoài dung sai là h8 vi mt lot đèn có tải thp.

Thiết b bóp trc MAV 3008 phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc và mô-men un, riêng bit hoc t hp. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các b mt tiếp xúc ca trc và trc rng. Trong điu kin nhit đ cao, to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 3008 vào máy móc y tế:

Sn phm thiết b bóp trc MAV 3008 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.

- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:

Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi MAV được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các sn phm thiết b bóp trc ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.

- Thiết b bóp trc MAV 3008 cho đường kính trc ti thiu:

Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, MAV đã thiết kế mt sn phm MAV 3008 nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp thiết b bóp trc có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.

- Thiết b bóp trc MAV 3008 cho hiu sut cao cho công ngh y tế:

Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, MAV cung cp nhiu gii pháp phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước và không gian lp đt ti thiu. Các thiết b bóp trc cht lượng hàng đu như các b phn khóa và thiết b bóp trc cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Đi Hng phát là nhà cung cp uy tín cho khách hàng các sn phm thiết b bóp trc chính hãng đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm MAV 3008 t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b bóp trc khác đ s dng vào máy móc y tế.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/